Aktuality

31 května 2023

Nové rozložení pracovních skupin

Každý člen představenstva spolku Transfera.cz se stal garantem pracovní skupiny, jejichž portfolio se mírně obměnilo. Nynější pracovní skupiny jsou rozděleny takto:


Pracovní skupina Garant pracovní skupiny Vedoucí pracovní skupiny
Právní pracovní skupina Tomáš Novotný Matěj Búřil
Databázová pracovní skupina Jaromír Zahrádka Petr Suchomel
Společensko-humanitní a umělecké vědy Hana Kosová Marcel Kraus
PoC + projektová pracovní skupina Petr Kubečka, Růžena Štemberková Petr Kubečka, Růžena Štemberková
Pracovní skupina ke vzdělávání + profese transferář Martin Smekal Jakub Hruška, Nikolas Mucha
Spolupráce s partnery a investory + TT Day Eva Janouškovcová Jana Joklová Kaňová