Aktuality

2 února 2023

Nominace do představenstva uzavřeny

Celkem se sešlo 8 nominací do nového představenstva. Nominovaní se představí na on-line zasedání členů spolku ve středu 8. února. Následně budou nominovaní prezentovat své vize, cíle a ambice na březnové volební členské schůzi.


Volba představenstva pro další období se uskuteční v rámci členské schůze dne 21. 3. 2023. Zvoleno může být maximálně sedm kandidátů.