Aktuality

15 dubna 2019

Nabídka stáží na CTT Masarykovy univerzity

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity nabízí 2. ročník stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Stáže proběhnou v termínu 29. 7. - 9. 8. 2019 na CTT MUNI v Brně.


„Oceňuji prostor jak pro teoretické znalosti, tak konzultace reálných případů a vlastních nápadů. Inspirativní byly zejména tipy pro úpravu interních předpisů a smluvních podkladů při spolupráci se subjekty aplikační sféry,“ zhodnotil první ročník stáží účastník Ing. Lukáš Straňák z transferového pracoviště Ostravské univerzity.

I letos nabízí CTT MUNI řadu témat – od komplexního úvodu do problematiky, přes komercializaci výsledků VaV, právní problematiku, projektovou činnost a fungování TT pracoviště.

Stáže je možné se zúčastnit v plném rozsahu, nebo jen vybraných témat. Účast je zpoplatněná, dotazy na konkrétní podmínky směřujte na  novakova@ctt.muni.cz.

Pozvánka ke stažení