Aktuality

21 září 2017

Mezi novými členy vedení TA ČR bude i reprezentant Transfery

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala tři osobnosti, které mají po definitivním schválení vládou nahradit ty členy představenstva Technologické agentury ČR, jimž v říjnu skončí funkční období.


Nově byli navrženi rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs, ředitel Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR Jiří Plešek a ředitel centra inovací na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě Martin Duda, který je i členem představenstva spolku Transfera.cz.