Aktuality

4 srpna 2020

MAPAVIN

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům ve Vaší organizaci  informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma. 


Účelem aplikace MAPAVIN je vytvořit interaktivní databázi disponibilních kapacit a nabídnout Vaše expertní znalosti a infrastrukturu a tím podpořit její využívání. Aplikace bude postupně v průběhu roku 2020  doplňována o další funkcionality, kdy kromě pokročilých vyhledávacích funkcí bude možné zadávat aktuality a konkrétní poptávky na spolupráci, a to jak ze strany VO, tak obchodních společností. 

Pokud se rozhodnete Vaši instituci zaregistrovat,  Vámi zadané nabídky spolupráce budou prostřednictvím Hospodářské komory ČR prezentovány širokému spektru podnikatelských subjektů, které budou na základě svých preferencí odebírat novinky o nových možnostech spolupráce. 

MAPAVIN tak reálně poskytne nástroj prostřednictvím, kterého můžete oslovovat aplikační sféru v konkrétní zájmové oblasti.

Podrobné informace a přístup k registraci do aplikace naleznete na https://mapavin.cz/