Aktuality

3 března 2017

Zveme na příhraniční konferenci znalostního a technologického transferu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Univerzitou Pasov pořádá ve dnech 10. – 11. 5. 2017 konferenci Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko.


Konference je pořádána v rámci projektu Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Cílem této konference je podpora technologického transferu mezi vědeckou a  podnikatelskou sférou. Hlavním tématem konference je podpora znalostního a technologického transferu mezi akademickou a aplikační sférou. V rámci konference vystoupí zástupci veřejné, akademické i aplikační sféry z obou stran příhraničního prostoru.

Na konferenci vystoupí mimo jiné nově nastoupivší izraelský velvyslanec Daniel Meron, který bude mluvit na téma strategické partnerství  mezi Českou republikou a Izraelem na poli inovací, Ing. Pavel Sekáč, náměstek sekce pro fondy EU, vědu a výzkum Ministerstva zemědělství, který seznámí přítomné s aktuálními či plánovanými výzvami v resortu zemědělství, Ing. Petr Očko, nový ředitel Technoligické agentury ČR, Mgr. Pavel Hubený, ředitel NP Šumava, bude hovořit na téma vzájemné spolupráce mezi akademickou a veřejnou správou,  v neposlední řadě vystoupí jednotliví představitelé zajímavých vědeckých oborů a seznámí přítomné s aktuální nabídkou možné spolupráce. Konferenci organizuje Kancelář transferu Jihočeské univerzity ve spolupráci s Centrem transferu Univerzity Pasov. Zváni jsou především zástupci středních a malých firem, stejně jako představitelé výzkumné sféry.

Kdy: 10. – 11. 5. 2017

Kde : SPA Hotel VITA České Budějovice, Skuherského 4, České Budějovice

Program konference stejně jako registrační formulář najdete zde: http://www.jctt.cz/cz/konference/podpora-inovaci

Data veřejná: public/Vystrizek.JPG