Aktuality

14 července 2020

Konference NL/DE/CZ

15. září 2020 se v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze uskuteční konference na téma inovací a transferu za účasti zástupců z Nizozemska, Německa a České republiky. Nosným tématem budou inovace především z oblastí life science a bio/med/tech, spin off firmy a inspirativní finanční nástroje z veřejných i soukromých zdrojů cílené na podporu tohoto ekosystému. Dopoledne bude věnováno zajímavým přednáškám a panelové diskusi, v odpolední sekci budou poté formou paralelních workshopů podrobně rozebrány praktické případové studie a bude i dostatek prostoru pro networking. Celá akce proběhne v anglickém jazyce, registrace je zdarma. Zájemci o konferenci mohou nahlásit účast zde.