Aktuality

9 května 2023

Jsme partnerem zářijové konference Prague.Bio

První ročník mezinárodní konference Prague.bio nabídne 26. září 2023 ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu, kteří si vymění své zkušenosti z vývoje nových léčiv, diagnostiky, medicínských technologií a dalších oblastí biotechnologií. Akce má podporu české vlády a vystoupí na ní uznávané kapacity ze světa farmacie.


Konference Prague.Bio se uskuteční 26. září v Lichtenštejnském paláci v Praze. Akci podporuje česká vláda a vystoupí na ní renomovaní odborníci ze světa BioTech.

Mezinárodní konference Prague.bio je určena pro akademiky, investory a představitele průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických firem a kanceláří transferu technologií se zde setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim svými radami a postřehy pomohli při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Zástupcům průmyslu a investorům konference naopak poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce.

Pro zájemce o účast je otevřena registrace, příslušný formulář včetně možností platby je k nalezení na www.prague.bio. Poplatek za včasnou registraci činí 200 eur, popř. 150 eur pro studenty a vědecké pracovníky. Na akci se mohou hlásit také zajímavé vědeckovýzkumné nápady, jejich registrace probíhá také na výše zmíněném webu. Registrované projekty zhodnotí odborná komise a ty nejlepší z nich se budou ucházet o podporu investorů v rámci konference.