Aktuality

4 prosince 2017

JIhočeská univerzita úspěšně licencovala užitný vzor

Kancelář transferu technologií zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na užitný vzor č. 26543 "Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem" ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.  Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry.


Licenční smlouva k tomuto užitnému vzoru byla podepsána dne 30. 11. 2017 s firmou Džemy Vališ, zastoupenou paní Martinou Vališovou, a za účasti vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity RNDr. Růženy Štemberkové.

Součástí prodeje této licence bylo i poskytnutí používání ochranné známky JU, které bude využíváno na produkty týkající se této Licenční smlouvy. Zároveň Kancelář transferu technologií předala firmě Vališ i kontakty na odběratele, kteří projevili zájem o tyto džemy.