Aktuality

4 října 2017

JCTT zve na seminář: Péče o seniory a dlouhodobě nemocné

Kancelář transferu technologií JU zve na seminář „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti”. Cílem akce je představení vybraných témat z hlediska výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní i státní sektor, zprostředkování nabídky služeb pro firmy a státní organizace a zjištění potřeb firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou.


Akce se koná ve čtvrtek 2. 11. 2017 od 9 do 11:30 hodin v budově rektorátu Jihočeské univerzity, Branišovská 1645/31a, České Budějovice (2. patro, zasedací místnost Filozofické fakulty). Prosíme o potvrzení účasti, nejpozději do 20. 10. 2017, a to na e-mail: jctt@jcu.cz.