Aktuality

16 září 2020

Collaborations for the Future: Konference podpořila prostředí inovací Česka, Nizozemska a Německa

Konkrétní příběhy akademických spin-off firem z ČR, Německa a Nizozemska byly hlavním tématem setkání konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“, která proběhla 15. 10. v Černínském paláci v Praze. Šlo o první událost z připravované série Collaborations for the Future, která má ambici řešením konkrétních dílčích témat přispět ke zlepšení prostředí a výměně zkušeností a kontaktů pro akademické inovace v ČR.


Na akci se představilo několik významných spin-off firem navázaných na českou vědeckou komunitu, včetně Univerzity Karlovy, UOCHB a NUDZ. Firma Lam-X prezentivala úspěšnou cestu od nanomateriálů z laboratoře na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy k unikátnímu samočistícímu filtru do roušek či pro obvazy. O svůj příběh se podělil i vítěz soutěže Hack the Crisis, DIANA Biotech, vyrábějící testy na přítomnost covid-19 v klinických vzorcích či česko-německý Mindpax zacílený na duševní zdraví.

 

Univerzita Karlova dlouhodobě buduje svůj inovační ekosystém. Nastavili jsme řídicí mechanismy tak, abychom uváděli vědecké výsledky do praxe rychleji a efektivněji a nebojíme se ani zakládání spin-off firem. Od kolegů z Německa i Nizozemska určitě rádi načerpáme další inspiraci a užitečné kontakty a náměty na nové společné projekty“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.

 

Publikum mohlo rovněž porovnat české zkušenosti s úskalími vývoje inovativního protiinfekčního léčiva na paradentózu v Německu (PerioTrap) a příklady spolupráce holandského Netherlands Cancer Institute s firemními partnery. Součástí konference byla i panelová diskuse předních odborníků zaměřená na to, jak tyto v ČR dosud ojedinělé projekty lépe systémově podpořit a využít zkušeností ze zahraničí.

 

Česká diplomacie považuje za svou prioritu podporu mezinárodní spolupráce ve vědě a inovacích. V duchu vládní Inovační strategie chceme prezentovat nejlepší výsledky českého výzkumu a jsme připraveni propojovat naše badatelské a vývojové týmy s jejich zahraničními partnery, budovat dlouhodobá partnerství a napomáhat uplatnění inovativních produktů na trhu,“ zdůraznil ministr zahraničí Tomáš Petříček, který konferenci poskytl záštitu.

 

„Transfer mezi vědou a ekonomikou je předpokladem pro to, aby inovace vytvořené několika málo lidmi mohly přinést pokrok pro širokou veřejnost. Instituce jako Fraunhoferova společnost nebo fond na podporu start-upů High-tech Gründerfonds v Německu aktivně podporují zavádění důležitých výsledků vědeckého výzkumu do praxe. S ohledem na globální výzvy, jako je pandemie koronaviru nebo transformace energetiky směrem k větší šetrnosti vůči klimatu, je transfer inovací základem pro to, aby Evropa zůstala i nadále konkurenceschopnou,“ uvedl ke spolupráci s českými a nizozemskými zástupci německý velvyslanec v Praze Christoph Israng.

 

„Nizozemsko je malá země, stejně jako Česká republika. Nizozemsko a velké množství jeho inovativních společností a výzkumných institucí má světu mnoho co nabídnout. Obě naše země potřebují podnikání, inovace, zahraniční investice a obchod, abychom mohli zajistit rozvoj a růst našich ekonomik a kvality života. Vzhledem k povaze a rozsahu dodavatelských řetězců dosažení tohoto cíle často vyžaduje mezinárodní spolupráci, zejména evropskou, například s Českou republikou. Naše země také nabízí příznivý ekosystém pro inovace a atraktivní obchodní prostředí pro zahraniční a domácí společnosti. Na konferenci se zaměřujeme na jeden cíl: na rychlejší a lepší způsob praktického využití inovací, které mění život. Učme se jeden od druhého a zajistěme si ještě lepší výsledky“, doplnil nizozemský velvyslanec v Praze Kees Klompenhouwer.

 

Pro úspěšnou aplikaci vědeckých výstupů v praxi je zásadní propojení kvalitní vědy, investorů a firemního zázemí a vše často stojí na osobních kontaktech. Akce propojující firmy, akademiky a úředníky z tuzemska, Německa a Nizozemska, je proto první z připravovaného cyklu setkání Collaborations for the Future, jehož cílem je nejen výměna názorů a zkušeností, ale i navázání užších kontaktů mezi akademickou sférou a veřejným a soukromým sektorem.

 

Konference byla streamovaná a záznam je zveřejněn zde.

Akci pořádala Univerzita Karlova spolu s Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky a německým a nizozemským velvyslanectvím a odborná asociace Transfera.cz, která se soustřeďuje na kultivaci českého prostředí pro přenos poznatků a technologií.

 

foto:Hynek Glos