Aktuality

21 března 2023

Členská schůze Transfera.cz a nově zvolené představenstvo

Členská schůze Transfera.cz a nově zvolené představenstvo

Zástupci spolku se sešli 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi, kde byly schvalovány zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022 a plán činností na rok 2023. Volilo se také nové představenstvo, které bude stát v čele spolku na další čtyřleté období.


V úterý 21. března se uskutečnila členská schůze spolku Transfera.cz, na kterou se ze všech koutů republiky sjeli zástupci členů, aby v početném zastoupení odsouhlasili zprávy o činnosti a o hospodaření spolku a plány aktivit na rok 2023. Spolek má aktuálně 33 členů, přítomno na členské schůzi bylo 24 zplnomocněných hlasujících.
 
Součástí schůze byla volba představensta, které bude stát v čele spolku na následující 4 roky. Představenstvo bylo nadpoloviční většinou zvoleno a odsouhlaseno ve složení:
▪️ RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (předsedkyně)
▪️ RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (místopředsedkyně)
▪️ RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (místopředseda)
▪️ Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA
▪️ Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
▪️ Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
▪️ Ing. Martin Smekal
 
Dále se volila i kontrolní komise na následující období, která bude pracovat ve složení:
▪️Ing. Miroslav Neulinger (předseda)
▪️Ing. et Ing. Martin Jambura
▪️Ing. Kateřina Kovaříčková
 
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další jednání a posouvání témat transferu v českém i mezinárodním prostoru.