Aktuality

1 března 2023

Členská schůze spolku Transfera.cz

V úterý 21. 3. se uskuteční členská schůze, která je nejvyšším schvalovacím orgánem spolku. Na programu je schvalování zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2022, plán aktivit a rozpočet na rok 2023 a především volba nového představenstva na další čtyřleté funční období.


Členská schůze se uskuteční 21. 3. 2023 od 10:00 hodin v Kampusu Hybernská v Praze. Programu je následující:

 • Zpráva o činnosti za rok 2022
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Revizní zpráva
 • Plán aktivit a akcí na rok 2023
 • Rozpočet na rok 2023
 • Volba představenstva

 

Do sedmičlenného představenstva je nominováno 8 kandidátů:

 • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (Masarykova univerzita)
 • Mgr. et. Mgr. Hana Kosová, MPA (Univerzita Karlova)
 • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 • Ing. Martin Smekal (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
 • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (i&i Prague, s. r. o.)