Aktuality

17 dubna 2023

Blíží se EU: Knowledge valorization week

Série online setkání EU: knowledge valoriazation week se uskuteční v termínu 25.–28. dubna. Jedná se o fórum pro výměnu zkušeností navázané na novou celoevropskou iniciativu pro zhodnocování znalostí. Cílem je efektivnější přeměna výsledků výzkumu a inovací. Na akci budou představeny inspirativní příklady uplatňování těchto hlavních zásad v praxi, objevování nových přístupů a vzájemné učení.


Odborníci z praxe na fóru vysvětlí, jak mohou zcela nové evropské kodexy praxe pro správu duševního vlastnictví a pro standardizaci pomoci při práci.

Tři tematické dny týdne se zaměří na zhodnocování pro udržitelnost, správu duševního majetku a spolupráci průmyslu a akademické obce.

Inspirováno akcí European Year of Skills bude zajištěno praktické školení pro výzkumné pracovníky, mladé inovátory a všechny zájemce. V pátek si můžete prohloubit své dovednosti v oblasti správy duševního majetku v řadě bezplatných online kurzů.

Podrobnosti a program k dispozici zde: EU: Knowledge valorization week