Aktuality

19 června 2024

ASTP Annual Conference 2024

ASTP Annual Conference 2024

Každoroční konference ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) se konala v termínu 22. až 24. května ve španělské Seville. Událost je tradičně významným setkáním odborníků zabývajících se zhodnocováním znalostí a transferem technologií, poskytuje jedinečnou platformu pro vytváření sítí a sdílení osvědčených postupů i pro diskusi o nejnovějších trendech a výzvách v této oblasti.


Letošního ročníku se zúčastnilo 387 delegátů reprezentujících 195 institucí ze 36 zemí. Významné zastoupení měla i česká transferová komunita s počtem osmi účastníků z institucí sdružených ve spolku Transfera.cz.

Na konferenčním pódiu vystoupilo celkem 79 řečníků. Příspěvky pokrývaly nejen ryze transferová témata (např. „It’s more than just patents“), ale i návody pro zlepšení a zefektivnění každodenní práce transferových specialistů (např. „Managing Stress and Building Resilience: A Practical Introduction“). Značný zájem a ohlas vzbudila přednáška „Storytelling in knowledge transfer“ popisující techniky, jak zprostředkovat vědecké výsledky nevědeckému publiku. Česká transferová komunita vyhodnotila jako velmi zajímavý příspěvek „What is Express Licensing?“ zaměřený na nastavení automatizace licenčního procesu menších, ale často se opakujících produktů typu datové sady, publikace, software či hardware.

Velkou pozornost budí také relativně nové téma v kontextu transferu znalostí, a to normy a standardy. Během konference bylo zařazeno několik příspěvků, které osobně prezentoval zástupce Evropské komise Paul Kileen. Soulad se stávajícími normami, ale i zavádění nových tam, kde současné standardy neodpovídají vědeckému pokroku, je nutné vnímat pro transfer znalostí a technologií také jako velkou příležitost. Týká se to všech oborů, nejen čistě technických.

V rámci konference také proběhlo výroční desáté zasedání NAAC – National Associations Advisory Committee, kde je Transfera.cz zastoupena od začátku. Hana Kosová byla jedním z doposud čtyř volených předsedů tohoto výboru a společně s Michelem Morantem, Santiagem di Romo a současnou předsedkyní Laurou Spinardi rozkrojili „narozeninový“ dort NAAC.

 

„Aktivní zapojení Transfery do NAAC nese i užitečné benefity pro českou transferovou komunitu. Jsme vnímáni jako relevantní partner a země, kde se toto téma etablovalo a sdílí velmi podobné výzvy jako naši kolegové napříč Evropou, rozhodně nejsme pozadu. NAAC je také cesta, jak například komunikovat přímo s Evropskou komisí. Díky angažmá v ASTP a NAAC se podařilo vyjednat zajímavé podmínky pro české členství v ASTP, které určitě stojí za to využít,“ říká Hana Kosová.

„Kromě zajímavých příspěvků považuji stále za největší přínos příležitost pohovořit se zahraničními protějšky o aktuálních výzvách naší práce,“ uvedl Tomáš Novotný z Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice.

Příští ASTP Annual Conference 2025 se bude konat v termínu 21. až 23. května 2025 a hostit jí bude hlavní město Litvy Vilnius.