Aktuality

24 listopadu 2016

Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu

přeshraniční odborná akce

10:00 – 14:00 hodin, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, aula Bobík, Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.

pozvánka v pdf


Program připravily všechny tři sekce Euregia ve spolupráci se znalostní platformou pro vysoké školy Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Pozvány jsou kromě členů Euroregionu a dalších zainteresovaných obcí z příhraničí také vysoké školy, regionální politici, úřady přeshraničních programů a další zapojené instituce.

Trilaterální symposium bude simultáně tlumočeno. Občerstvení je zajištěno.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o nahlášení Vaší účasti nejpozději do 7. listopadu 2016 u jedné ze tří kanceláří:

Bavorsko: m.altendorfer@euregio-bayern.de

Horní Rakousko: helene.winkler@rmooe.at

Česko: jana.mixanova@euregio.cz

Program:

TOP 1 Úvodní slovo: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity

TOP 2 Pozdrav: Ing. Libor Picka, předseda Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy

TOP 3 Úvodní referát: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pro výzkum a vývoj Jihočeské univerzity

TOP 4 Prezentace projektů s časem na otázky a diskusi

Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern
Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Program Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Projektoví partneři: Jihočeská univerzita, Univerzita Pasov
RNDr. Růžena Štemberková, Jihočeská univerzita

MatemaTech – Durch den mathematischen Weg zur Technik
MatemaTech – matematickou cestou k technice

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Projektoví partneři: Jihočeská univerzita, Univerzita Johannese Keplera Linz, Jihočeská hospodářská komora, Pedagogická vysoká škola Horní Rakousko, Soukromá pedagogická vysoká škola diecéze Linz
Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markus Hohenwarter, Univerzita Johannese Keplera Linz

CompStor – Kompetenzzentrum zur Energiespeicherung
CompStor – Kompetenční centrum pro ukládání energie

Program INTERREG V-A Rakousko - Bavorsko
Projektoví partneři: Technologické centrum energie (TZE) vysoké školy aplikovaných studií Landshut, FH Oberösterreich Forschungs und Entwicklungs GmbH, Wels
Dipl. Ing Martina Thurnreiter, Technologické centrum energie, Ruhstorf a.d. Rott

Přestávka (cca 20 min)

BDZOS – Internationales Big Data Zentrum Ostbayern – Südböhmen
BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy

Program Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Projekoví partneři: Technická vysoká škola Deggendorf – TC Grafenau, Technologické centrum Písek, Jihočeská hospodářská komora
Dr. habil. Robert Hable, Technologický kampus Grafenau

Grenzüberschreitendes F&I Netzwerk für Energieeffizienz und Kraft-Wärme-(Kälte)-Kopplung
Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny

Program Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Projektoví partneři: Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden, Západočeská univerzita Plzeň (a dalších 6 projektových partnerů z Bavorska a Čech)
Ing. Roman Gášpár, Západočeská univerzita Plzeň

Industrial Service Excellence Monitor – Produkte von Unternehmen um industrielle, wissensbasierte Dienstleistungen ergänzen
Industrial Service Excellence Monitor – produkty firem jako doplněk průmyslových na znalostech založených služeb

Program INTERREG V-A Rakousko - Bavorsko
Projektoví partneři: FH Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Univerzita Pasov
Mag. David Tempelmayr, FH Oberösterreich

TOP 5 Zhodnocení a závěrečné slovo: Kaspar Sammer, jednatel Euregia Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn

TOP 6 Diskuse a ukončení