Aktuality

30 ledna 2018

Hana Kosová: Problémem transferu technologií je stále nízké povědomí 

Jak funguje transfer poznatků a technologií na univerzitě? A kterým překážkám oblast transferu stále čelí? Redakce portálu Vědavýzkum.cz mluvila s Hanou Kosovou, ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově a místopředsedkyní Transfera.cz.

22 ledna 2018

Členská schůze spolku Transfera.cz 

Představenstvo Transfera.cz srdečně zve všechny členy spolku na členskou chůzi, která se bude konat 2. 2. 2018 v sídle TA ČR v Praze. Oficiální jednání začíná od 13:00 hod., budeme ale rádi, když se dostavíte dříve na neformální networking.

12 ledna 2018

Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" v Německu 

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU srdečně zvou na seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné", který se uskuteční ve středu 7. 2. 2018 v německém Grainetu.

2 ledna 2018

Zveme na odborné kurzy spolku Transfera.cz 

Transfera.cz připravila na jaro 2018 sérii odborných školení vedených lektory z řad členů spolku.

19 prosince 2017

Pozvánka: Bezpečnostní výzkum pro 21. století 

Zveme všechny zájemce na seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční 16. ledna 2018 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projekt Bilat 4.0 a další). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.