Aktuality

22 února 2017

9. workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“ Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV)

Pod záštitou Evropského regionu Dunaj Vltava se uskuteční již 9. Workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“. Workshop proběhne v úterý 28. března na Odborné vysoké škole Horní Rakousko, Fakultě techniky a aplikovaných přírodních věd, v rakouském Welsu.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jakožto největší akademická vzdělávací instituce jihočeského regionu, je členem znalostní platformy Kooperace vysokých škol, a to prostřednictvím Kanceláře transferu technologií (KTT).

Její vedoucí, RNDr. Růžena Štemberková,  bude na konferenci společně s Charlotou Doubkovou z kanceláře technologického transferu Univerzity Passau prezentovat společný projekt obou univerzit nazvaný Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje/ Dolního Bavorska.  Jedná se unikátní myšlenku, kterou nyní obě univerzity budou nastavovat a aplikovat ve společném regionu Jihočeský kraj a Svobodný stát Bavorsko. Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014 – 2020. 

V rámci tohoto projektu vzniká první přeshraniční kancelář transferu technologií. Obě univerzity spolu úzce spolupracují a ve vědecké oblasti se dobře doplňují. Nyní se spolupráce zaměří na transfer technologií směrem ke komerční sféře. Kanceláře budou kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje. Ať už v českém nebo bavorském regionu. Díky projektu se uskuteční řada seminářů a konferencí, které místním komerčním subjektům představí, v čem jim bude prospěšná spolupráce s oběma univerzitami.