Aktuality

31 května 2021

8.NKT - Odborníci budou řešit, jak více zviditelnit význam transferu znalostí

V termínu 3. a 4. června 2021 se v Českých Budějovicích uskuteční 8. národní konference transferu, kterou tentokrát pořádá spolek Transfera.cz ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Biologickým centrem AV ČR a JAIP.


Transfer znalostí je na evropské i světové úrovni stále více diskutované téma. „Cílem národní konference je vytvořit prostor, kde specialisté transferu z celé ČR mohou řešit aktuální výzvy a příležitosti, které nabízí spolupráce univerzit s průmyslem, i způsoby, jak spolupráci s aplikační sférou posílit,“ upřesňuje RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., vedoucí Kanceláře transferu technologií a místopředsedkyně spolku Transfera.cz.


Na 8. národní konferenci transferu technologií budou odborníci probírat nejaktuálnější témata z této oblasti, mezi které patří úspěšné vedení Proof of Concept aktivit i efektivní shánění finančních prostředků pro transfer. Dalšími diskutovanými tématy budou neméně významná oblast propagace a medializace výsledků vědy a výzkumu, mezinárodní propojování transferových platforem a kanceláří se světem a vše ostatní, co souvisí s transferem znalostí.


Největší skupinou příjemců státní podpory na vědu a výzkum jsou vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. „Právě v univerzitních a akademických laboratořích a pracovištích obecně vznikají unikátní technologie, výsledky VaV, znalosti a objevy, které mají mnohdy významný potenciál uspět i na trhu. Jedním z diskutovaných témat bude tedy i stále více aktuální oblast zakládání spin off společností v rámci českého legislativního prostředí,“ doplňuje téma konference doktorka Štemberková.