Aktuality

1 června 2021

8. Národní konference transferu

Program:

Čtvrtek 3. 6. 2021 

 • 16:30 - 17:30
  • registrace pro účastníky na místě
 • 17:30 - 18:00
  • slavnostní zahájení prvního dne konference
  • zdravice (RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. – předsedkyně spolku Transfera.cz a ředitelka CTT MU, doc. Ing Lucie Kozlová, Ph.D. – náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, doc. Ing. Luděk Berec, Ph.D. – prorektor pro vědu a výzkum, prof. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D. Sc., dr. hc – emeritní rektor JU a ředitel BC AV ČR, Ing. Petr Očko, Ph.D. – náměstek MPO, Ing. Josef Dvornák – zástupce předsedy, vedoucí oddělení Kancelář úřadu ÚPV, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – děkanka Ekonomické fakulty JU, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, zastupitelka KU JK, Mgr. Patrik Červák – vedoucí odboru kultury a památkové péče KU JK, Ing. Hana Chlebná – Sektorový manažer pro oblast zdravotnictví, Ing. Pavel Komárek, CSc. - poradce předsednictva TA ČR)
  • křest brožurky 
 • 19:00 - 22:00
  • Networking 

Pátek 4. 6. 2021 

 • 9:00
  • Zahájení 2. dne konference 
 • 9:05
  • Společný projekt členů spolku Transfera.cz - představení záměru (MŠMT CRP-TT) 
 • 9:30
  • Akademické spin-off společnosti z pohledu práva - panelová diskuze (Pracovní skupina spolku Transfera.cz – Mgr. et Mgr. Matěj Búřil, JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D., Mgr. Mikuláš Vargič,  Mgr. Michal Beluský, Ph.D.) 
 • 11:00
  • Proof of Concept: nástroj pro vznik spin-off - panelová diskuze (PoC skupina spolku Transfera.cz – Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP, Ing. Julie Levková, Mgr. Hana Půstová, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., Mgr. Martin Duda, Ing. Pavel Komárek, CSc.) 
 • 12:30
  • Klíčové výstupy pracovních skupin Databáze, TTDay a PR a marketingu 
 • 13:00
  • Výstupy z konference, závěr 
 • 13:15
  • Oběd 
 • 14:00
  • Exkurze do Minipivovaru JU 

 


V případě dotazů a doplnění informací můžete kontaktovat tajemnici spolku Transfera.cz Janu Joklovou Kaňovu, joklova@vutbr.cz.