Aktuality

17 března 2020

8. národní konference transferu se přesouvá na podzim

S ohledem na rizika spojená s šířením viru COVID-19 a opatření ČR i dalších světových států, jsme přistoupili k přesunu 8. Národní konference transferu z 2.-4. 6. 2020 na podzim 2020. Konání v původním termínu by bylo rizikové ze zdravotního hlediska i s ohledem na nemožnost účasti pro zahraniční řečníky z USA, Austrálie, Jihoafrické Republiky, Vietnamu, Velké Británie, Litvy, Polska a řady dalších řečníků z Česka.

Prostřednictvím tohoto odkazu mají účastníci možnost hlasováním vyjádřit své preference k podzimnímu termínu konference. Na výběr je z 10 možností. Zaškrtněte, prosím, všechny termíny, které jsou pro Vás akceptovatelné. Při finálním výběru budeme zohledňovat výsledky hlasování i volné kapacity hotelu Atlantis a dalších objednávaných služeb. Hlasování končí v úterý 24. 3. 2020.