Základní informace

Národní platforma Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí.

 

Prostřednictvím činnosti spolku a našich členů:

  • upevňujeme vzájemně přínosné vztahy akademické sféry a firem
  • podporujeme rozvoj inovací s cílem posílit konkurenceschopnost ČR
  • jsme partnerem relevantních orgánů veřejné správy
  • poskytujeme informace, expertní stanoviska a analýzy v oblasti transferu technologií a znalostí
  • navazujeme mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními asociacemi
  • napomáháme šíření výsledků výzkumu a vývoje

Využijte expertní služby spolku Transfera.cz