Aktuality

9 září 2020

Výzva k zasílání projektů pro zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest vypisuje spolek Transfera výzvu cílenou na vaše projekty, které jsou v konečné či pokročilejší fázi, rozhodli jste se je skutečně a reálně rozvíjet nebo jinak zhodnotit (prodej licence aj.), popř. potřebujete vhodného mentora.


Tato výzva není oborově vyhrazena a směřuje primárně na vaše transferové nebo související projekty. Výzvu vypisujeme s ohledem na zájem o zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí, kdy spolek TRANSFERA.cz za významné podpory agentury CzechInvest nejenže zajistí toto podrobné zhodnocení, ale uspořádá i prezentaci vybraných projektů (cca 5 – 7) včetně přímé účasti, konfrontace a následných doporučení dalšího postupu renomovanými odborníky z daného oboru.

 

Termín sběru přihlášek: 4. 9. - 13. 9. 2020

Kam zasílat přihlášky: kancelar@transfera.cz

Termín prezentační akce: 27. 10. 2020

Kde akce proběhne: Praha, prostory MPO

Jazyk akce: dle výběru prezentujícího – český, anglický

Forma přihlašovaných projektů (nejvýše 2 stránky A4): Název, stručný abstrakt, vlastník projektu, kontakt, popis projektu (odborný) vč. již realizovaných transferových nebo souvisejících kroků (zajištění příp. ochrany, zpracování nabídky, proběhlá jednání s partnerem, podpora formou PoC, realizovaný smluvní nebo jiný výzkum atp.). Přidejte prosím stanovisko, proč se domníváte, že jde o zajímavý a nadějný projekt, který zasluhuje investici do pečlivého zhodnocení.