Aktuality

1 září 2020

Transfera.cz a Národní klastrová asociace podepsaly memorandum o spolupráci

Jedním z cílů dohody mezi těmito subjekty je prohloubení vzájemného sdílení nabídek a poptávek po spolupráci. K tomu poslouží databáze projektů, kterou spolek Transfera vede. Doatabáze projektů se postupně stává centrálním sběrným místem pro poptávku dostupných technologií, inovací a expertíz poskytovaných vědeckovýzkumnými organizacemi. Memorandum potvrdilo také vzájemnou propagaci subjektů nebo zapojení do mezinárodních konsorcií a projektů.

 

Národní klastrová asociace je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti České republiky.