Aktuality

24 listopadu 2020

Transfera Technology Day 2020 

Spolek Transfera.cz ve spolupráci s agenturou CzechInvest pořádá dne 7. 12. 2020 od 9.00 do 14.00 hodin první Transfera Technology Day. Partnerem akce je Technologická agentura ČR.


 

V rámci akce, která propojuje českou vědu a business prostředí, dojde ke zhodnocení komerčního potenciálu nových vědeckých výstupů a poskytnutí zpětné vazby jejich tvůrcům. 

Konkrétní záměry obdrží od odborné poroty složené z investorů, developerů a renomovaných poradců například doporučení pro zvýšení atraktivnosti, aby technologie lépe oslovila potencionální investiční partnery. Cílem je nejen pomoci projektovým záměrům, které se probojovaly do užšího finále s jejich dalšími kroky, ale účastníkům nastínit, co může být při transferu technologií a poznatků z pohledu businessu klíčové. Akci moderuje Aleš Vlk (Vědavýzkum.cz).

 

Harmonogram akce:  
9:00-10:00

Blok Fyzika a Technické projekty

  • Zařízení na čištění kapalin pomocí nízkoteplotního plazmatu
  • Direct Conversion of Methane to Methanol with improved efficiency
  • Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách
10:10-11:10

Blok Medicína a Chemie

  • Module for Real Time Microdialysis for Monitoring of Chemical and Biochemical Processes
  • Kompozity glukanových částic a léčiva připravené pomocí sprejového sušení
  • Způsob neinvazivního testování úspěšnosti in vitro fertilizačního procesu
11:20-12:00

Blok Ekologie a Odpady

  • Zařízení k čištění odpadních vod (samonosná čistírna odpadních vod)
  • Inovativní reaktivní moření dřeva pomocí nanočástic kovů
12:00-12:50 Přestávka
12:50-13:30

Blok VR, Aplikace a Smart

  • VR House - Virtual reality exposure therapy for Obsessive-Compulsive Disorder
  • HRV - telemetrický systém pro hodnocení patofyziologického stresu
13:30-13:45 Vyhlášení vítěze a závěrečné slovo

Odborná porota:

Přemysl Rubeš (Presto Ventures)

Branislav Gordan (Impulse Ventures)

Michal Zálešák (Lighthouse Ventures)

Filip Major, Ondřej Lipold, Jakub Domitra (Busyman)

Jaromír Zahrádka (i&i Prague)

 

On-line hodnocení:

Eva Janouškovcová (Transfera)

Petr Kubečka (Transfera)

Jiří Krechl (CzechInvest)

Hana Chlebná (CzechInvest)

Barbora Šumová (i&i Prague)

 

Loga partneři

 

tacr