Aktuality

14 dubna 2021

„Raci na stráži“ postupují do finále inovační soutěže Parádní nápad

Technologie zaměřená na kontrolu kvality vody za využití raků postoupila do finále soutěže Parádní nápad. Jedná se o soutěž inovativních technologií tentokrát zaměřených na projekty z oblasti Mobility, Ekologie, Elektrochemie, Elektrotechniky, Robotiky, Energetické & průmyslové technologie. Soutěž organizuje společnost PowerHub ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem.


Kancelář transferu technologií JU do soutěže přihlásila celkem tři technologie, které byly v rámci prvního kola soutěže krátce představeny:

  • „RemoteGuard“ hlavního řešitele doc. Broma ze Zemědělské fakulty
  • „Samonosná čistírna odpadních vod“ hlavního řešitele dr. Regendy z Fakulty rybářství a ochrany vod
  • „Raci na stráži“ hlavního řešitele prof. Kozáka z Fakulty rybářství a ochrany vod

 

Ze 40 přihlášených projektů, které byly v rámci 1. kola představeny, postoupilo dále 21 z nich.

Právě „Raci na stráži“ postoupili v soutěži do druhého kola, které organizátoři pojali jako tzv. BootCamp, dvoudenní akci zaměřenou na proškolení účastníků a tvorbu prezentace. Během prvního dne probíhala školení zaměřená na vybraná témata, jimiž byl Marketing, DesignThinking, Bussines model, Investice a Human Resources. Druhý den byl zaměřený na prezentační dovednosti, přípravu samotné prezentace a dále její představení před porotou. Z tohoto druhého kola soutěže byly porotou vybrány úspěšné projekty pro postup do finálového kola.

S velkou radostí oznamujeme, že JU bude mít ve finále projekt pana prof. Kozáka a jeho týmu „Raci na stráži“. Do finále jich postoupilo celkem 10.

Finále se koná 27. dubna 2021. Finálové kolo bude probíhat opět on-line formou, stejně jako předchozí dvě kola.