Aktuality

13 července 2021

Proběhl 7. workshop center transferu technologií

Ve dnech 1. a 2. července proběhl již 7. workshop center transferu technologií, tentokrát zaměřený na reálné případy komercializace výstupů Proof of concept (PoC). Zástupci více jak 12 pracovišť transferu technologií a znalostí diskutovali nad 11 případy reálných výstupů VaV a PoC (z UPOL, ZCU, MUNI a VŠB),  a jejich komercializací (od licence, přes vlastní prodej až po prodej IP). Vrcholem prvního dne byla přednáška Dr. Ing. Otakara Fojta, vědeckého atašé Britského velvyslanectví v Praze s tématem Budování spolupráce s britskými partnery v roce 2021 a dále. Přednášky se účastnili kromě účastníků semináře také významní představitelé UP, včetně nově zvoleného rektora prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D. Na tuto přednášku navazovaly další setkání zaměřená na další možnosti transferu, mezi jinými práce s doktorandy, inkubační programy, aditivní výroba nebo možností zapojení do evropských eDIHů. První den akce byl ukončen neformálním setkáním nad „nepodařenými“ příklady transferu. Workshop druhý den ukončil kulatý stůl, který zhodnotil výstupy z předcházejícího dne. Za UPOL a VTP UP děkujeme všem účastníkům za aktivní zapojení a těšíme se opět za rok na 8. workshopu.