Aktuality

21 května 2020

Předmět "Ochrana duševního vlastnictví" proběhl na JU i v letním semestru 2019/2020

KTT garantuje předmět "Ochrana duševního vlastnictví", v letošním letním semestru navštěvovalo 6 studentů, kteří úspěšně završili toto studium.


Cílem předmětu je seznámit studenty se základy duševního vlastnictví a autorského práva, jeho ochranou, komercializací, transferem technologií, licencováním, zakládáním start up a spin off firem. Dále seznámit studenty se systémem ochrany duševního vlastnictví na půdě Jihočeské univerzity. Předmět je koncipován nejen teoreticky ale i prakticky, součástí výuky jsou, kromě přednášek, i dva navazující semináře. Studenti mají nejen autorské právo a právo průmyslového vlastnictví znát, ale i aktivně prakticky používat. K tomu je vede jednak práce s právními předpisy během přednášek i testu, ale především účast na navazujících seminářích – vytvoření a prezentace ochranné známky, včetně vypracování potřebných právních dokumentů, zejména rešerše databáze ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví, příprava podkladů pro přihlášku vynálezu nebo užitného vzoru, vyplnění Přílohy č. 1 Opatření R 274 o nakládání s nehmotnými statky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Oznámení původce) aj.

Celý článek naleznete zde.