Aktuality

8 září 2020

Poptávka po zajištění kurzu na téma „Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany“

V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR vyškolení celkem 20 osob v problematice ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany. Zajímová oblast je především oceňování duševního vlastnictví. Celková délka poptávaného školení je 6 hodin. Návrh konkrétní náplně školení prosím specifikujte ve svých nabídkách. Školení proběhne v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, Praha 8. V případě zhoršené epidemiologické situace může být, po vzájemné dohodě, vedeno též on-line formou.


Bližší specifikace poptávaného školení:

Cílová skupina:                 20 osob (pracovníci technickohospodářského úseku a vědečtí pracovníci)

Rozsah:                              jednodenní seminář - 6 školících hodin

Místo školení:                   budova Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Termín školení:                 říjen 2020 – únor 2021, konkrétní termín školení bude stanoven po dohodě s dodavatelem školení

Tematické zaměření:        ekonomické aspekty mezisektorové spolupráce a patentové ochrany - oceňování

 

Pokud Vás poptávka zaujala, pošlete prosím svou cenovou nabídku nejpozději do 29. 9. 2020 ne email andrea.krupova@jh-inst.cas.cz.

 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH JH), veřejná výzkumná instituce, rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů).