Aktuality

13 dubna 2021

Ohlédnutí za Hradeckými Ekonomickými dny 2021

Hradec Economic Days jsou jako vědecká konference na univerzitě již od svého narození v roce 2003. Ke dlouholeté spolupráci UHK FIM s Ekonomickou univerzitou ve Wrocławi a Ekonomickou univerzitou v Krakowě se přidala tento rok Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií s projektem OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628.


Bohužel předjubilejní narozeniny konference 25. až 26. března poznamenala opět pandemie, a tak se celé dění přesunulo do prostředí MS Teams. V něm, po uvítání od vedení univerzity rektorem prof. Kučou, doc. Marešovou a fakulty prof. Hynkem, mohli diváci shlédnout prezentaci tří ve svém oboru etablovaných odborníků. První hovořil exguvernér ČNB a nynější předseda dozorčí rady ČSOB Zděněk Tůma na téma dvou krizí a co dále? Po jeho uklidnění o robustní regulaci finančního trhu na téma krizí přispěl bývalý doktorand prof. Mohelské dr. Pavel Čejka z Tableau software. Ve své prezentaci ukázal několik projektů, kde krizová rozhodnutí byla udělána rychleji a přesněji díky kvalitnější práci s daty a jejich vizualizaci. Po rozloučení z Londýna se po dr. Čejkovi připojil ze Singapuru dr. Tiam-Lin Sze se svým tématem komercializace technologií a open innovation. Singapur patří nejen mezi světová obchodní centra, ale také mezi centra vzdělanosti se 34 působícími univerzitami, a to vše na ploše jen o polovinu větší než Praha. Dr. Sze, spolupracují s kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity, popsal způsob, jak propojovat akademiky a praxí. Dlouholeté zkušenosti dr. Sze ze singapurské instituce pro transfer technologií IPI Singapore byly pozitivním tečkou plenární schůze, kterou sledovalo v průměru přes 170 diváků.

Po plenární schůzi následovaly jednotlivé sekce, kde autoři prezentovali své příspěvky. Tento rok jich bylo přijato po recenzním řízení 95 z celkem 13 zemí. Tyto příspěvky byly zahrnuty do sborníku, který jako každý rok bude zaslán k hodnocení pro indexaci Web of Science. Pevně věříme, že stejně jako předchozích více než 10 ročníků se i tento v prestižní vědecké databázi Web of Science objeví. Hradec Economic Days jsou dále v poslední fázi evaluace pro indexování v další prestižní vědecké databázi Scopus – přejme si štěstí.

Konference ovšem nebyla pouze o článcích. Probíhaly peer-learning sekce ke transferu technologií vedené prof. Krejcarem a zahraničními hosty z Oslo Metropolitan University, University of Granada. K tomuto tématu měla velký ohlas také přednáška zvaných řečníků z Technické univerzity Košice doktorů Čižmára a Michalka. První představil ekosystém a procesy University Science Park Technicom. Druhý reprezentoval best practice na společnosti Ceelabs. Pro ni dr. Michalko popsal sedmiletou cestu za úspěchem a produkt, který se úspěšně daří komercionalizovat i pro mezinárodní zákazníky. Dalším zvaným hostem byl prof. Rejnuš, který pro konferenci předtočil své ostré varování před budoucím ekonomickým vývojem, neuváženým zvětšováním peněžní zásoby a zadlužení. Tato zvaná přednáška měla velkou návštěvnost i z řad studentů. U nich měla přednáška silný ohlas, protože neočekávali takto negativní předpověď. I když se v některých bodech přednášky názorově katedra ekonomie odlišuje, byli jsme rádi, že studenti po této přednášce budou brát otázky zadlužení systému veřejných financí a monetární politiky mnohem vážněji. Vystoupení našich hostů je možné si na webu konference https://uni.uhk.cz/hed/previous-conferences/presentation-archive/  spustit ze záznamu.

I když byl 19. ročník úspěšný, celý organizační tým doufá, že se jednalo o poslední distanční ročník a na jubilejní 20. ročník se budeme moci sejít osobně. Osobní kontakt a tu pravou atmosféru konference doba distanční poskytnout neumí.

Další sekce směřovaly především k peer-learning aktivitám. Velký ohlas měla přednáška doktorů Čižmára a Michalka. První představil ekosystém a procesy University Science Park Technicom na Technické univerzitě Košice. Jeho prezentace ukázala, proč v tomto parku našlo svůj domov 18 start-up projektů, 15 firem a celkově bylo podpořených projektů120. Toto úsilí vyústilo v 15 patentů včetně evropských nebo kanadských, 37 užitných vzorů, a to vše ve 2020.  Best practise reprezentovala společnost Ceelabs, kde dr. Michalko popsal sedmiletou cestu za úspěchem a produkt, který se úspěšně daří komercionalizovat a dále rozvíjet. S podporou USP Technicom 4 akademici bez business zkušeností dokázali vyvinout, vytvořit a na trh uvést zařízení pro dálkový odečet a monitoring spotřeby elektrické energie. Prvním zákazníkem byla distributorské firma VSD. Byznys, marketingová podpora a zázemí USP Technicom umožnily získání nejen dalších zákazníků jako např. Cisco Systems, Inc., ale také další rozvoj produktů „meriTO“ skvěle zapadající do konceptu IoT a IoS. Obdiv vzbudil příspěvek dr. Yazidi z Metropolitní univerzity Oslo a prof. Herrera-Viedma z Univerzity v Granadě, kde je academic entepreneurship již dlouho systematicky rozvíjeno a počtům úspěšných projektů by české univerzity nyní jen těžko konkurovaly i v součtu. Pozitivním výhledem do budoucna byly prezentace dr. Štemberkové, Matulové a prof. Krejcara, kteří prezentovali o výzvách a vizi transferu technologií na našich univerzitách. Držme tedy palce, aby se výzvy podařilo překonat, vize naplnit a v několika letech mohlo být i u nás prezentováno větší množství best practice a úspěšných podniků tak, jako jsme mohli vidět v prezentacích zahraničních hostů.