Aktuality

30 ledna 2017

Nová technologie Fakulty rybářství a ochrany vod

Kanceláři transferu technologií Jihočeské univerzity se podařilo získat v úvodu nového kalendářního roku další dotaci v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci výzvy inovace – projekt na ochranu práv průmyslové vlastnictví.


V rámci tohoto projektu JU připravuje a uchází se o získání evropského patentu „Method for ethological monitoring of crayfish and system for this method“. Jedná se o novou technologii, která vznikla na Fakultě rybářství a ochrany vod.

Systém umožňuje bezkontaktní měření srdeční aktivity raka dohromady s jeho trajektorií a následnou analýzu pro určení fyziologického stavu a změn v kvalitě vody. Systém je založena na využití kamery citlivé v oblasti blízkého infračerveného záření a zdroje světla v té samé oblasti vlnění. Systém je schopen monitorovat srdeční aktivitu raka/raků v akváriu/nádrži s vodou ze vzdálenosti desítek centimetrů. Systém může být umístěn nad nebo pod vodou podle potřeb měření. Pomocí odrazivé fólie je systém schopen lokalizovat raka, určit srdeční oblast a měřit srdeční frekvenci. Výstupem systému je informace o srdeční frekvenci raka a trajektorii raka v průběhu měření. Srdeční frekvence a informace o pohybu raka je dále analyzována a použita pro detekci změny kvality vody či přítomnosti chemikálií. Systém je vhodný pro automatickou detekci znečištění vody a pro provádění etologických experimentů. Systém minimalizuje stres raků a zvyšuje robustnost řešení v reálných podmínkách eliminací použití kabelů pro snímání srdeční aktivity.