Aktuality

29 dubna 2022

Náměstek ministra zahraničních věcí diskutoval o tématu transferu inovací do praxe

Dne 22.04.2022 se na Jihočeském vědeckotechnickém parku uskutečnil Kulatý stůl se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval náměstek ministra Mgr. Jiří Kozák a ředitel odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda.


Jihočeská univerzita byla zastoupena panem prorektorem pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr. , vedoucí Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA a dále  doc. Ing. Petrem Bartošem, Ph.D, - děkanem Zemědělské a technologické fakulty JU a panem tajemníkem Mgr. Michalem Marušákem. 

Celou akci organizovala Jihočeská hospodářská komora  a jejím garantem byla Ing. Dana Feferlová. Hlavním tématem byla diskuze nad nástroji a službami ekonomické diplomacie pro podporu exportu a podpora internacionalizace vědy a výzkumu tedy vědecká diplomacie.