Aktuality

16 dubna 2021

Poptávka po zajištění právních služeb v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce

V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. právní servis v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce.

 

Bližší specifikace právních služeb:

Cílová skupina: pracoviště Centra transferu technologií

Rozsah: cca do 10 hodin měsíčně Místo: budova Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Forma spolupráce: distanční (emailová, telefonická komunikace) dle potřeby účast na jednáních

Termín: červen 2021 – květen 2022 (s možností prodloužení)

 

Další informace