Aktuality

29 dubna 2022

Informace o tématech, které zazněly na setkání s náměstkyní Wildovou

Místopředsedkyně spolku Transfera.cz RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA s Ing. Veronikou Trajerovou představily transferovou komunitu Transfera.cz  a její činnosti paní náměstkyni pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radce Wildové, CSc.


V rámci společného setkání byly diskutovány otázky transferu technologií a transferu znalostí zejména z pohledu zvyšování informovanosti v oblasti transferu znalostí, popularizaci výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vedoucí k rozvoji potenciálu vysokých škol, sdílení dobré praxe v oblasti týkající se transferu znalostí a posílení společenské relevance vysokých škol, spočívající především v zapojení do společenské diskuze v otázkách transferu znalostí či propojení akademické a aplikační sféry i ve zvýšení počtu firem spolupracujících s vysokými školami a dosažení vyšších výsledků v oblasti komercializace. 

Tato témata byla diskutována zejména v provazbě na strategický záměr MŠMT, a to konkrétně: 

  • Podpora rozvoje III. role univerzit (SZ2021+ „rozvoj země“) 
  • Posílení rozvoje tvůrčí a vzdělávací činnosti ve spolupráci s komerčním i občanským sektorem s cílem poskytovat výstupy relevantní pro potřeby společnosti (SZ2021+ „role vysokých škol jsou propojené“, „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“)   
  • Vzdělávací aktivity pro studenty i akademické a neakademické pracovníky pracovníky (SZ2021+ „kompetence pro pracovní, osobní i občanský život“) 
  • Inovační praxe (SZ2021+ „výstupy relevantní pro potřeby společnosti“)