Aktuality

1 října 2020

AIP ČR vyhlásila v letošním roce 25. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2020

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.


Do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba). Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

 

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu
D- vliv na životní prostředí

 

Uzávěrka přihlášek 24. ročníku je 31. října 2020; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 16. října 2020, nebo podle dohody.

Další informace a pokyny pro přihlašování naleznete zde.