Aktuality

4 prosince 2017

Patentové portfolio Masarykovy univerzity nyní online  

Všechny aktuálně platné patenty Masarykovy univerzity představilo tamní CTT už na konci října formou výstavy na akci TT Day. Jedenačtyřicet posterů, z nichž každý reprezentuje jednu patentově chráněnou technologii, tam mělo možnost vidět 250 účastníků. Nyní centrum postery přináší i v online podobě na webu.

4 prosince 2017

JIhočeská univerzita úspěšně licencovala užitný vzor 

Kancelář transferu technologií zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na užitný vzor č. 26543 "Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem" ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.  Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry.

27 listopadu 2017

Setkání s čínskou delegací v sídle TA ČR  

Technologická agentura ČR (TA ČR) hostila v pátek 24. listopadu R&D delegaci z čínské provincie Jiangsu, jedné z nejrozvinutějších oblastí v Číně. Na čínské straně byla delegace vedena Jiangsu Center of International Technology Transfer spadající pod Jiangsu Provincial Department of Science and Technology. S ním má TA ČR od roku 2015 podepsané memorandum.

4 října 2017

JCTT zve na seminář: Péče o seniory a dlouhodobě nemocné  

Kancelář transferu technologií JU zve na seminář „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti”. Cílem akce je představení vybraných témat z hlediska výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní i státní sektor, zprostředkování nabídky služeb pro firmy a státní organizace a zjištění potřeb firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce mezi akademickou, aplikační a státní sférou.

21 září 2017

Mezi novými členy vedení TA ČR bude i reprezentant Transfery 

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala tři osobnosti, které mají po definitivním schválení vládou nahradit ty členy představenstva Technologické agentury ČR, jimž v říjnu skončí funkční období.