Aktuality

4 května 2021

8. Národní konference transferu v Českých Budějovicích

8. Národní konference transferu se letos koná v návaznosti na Mezinárodní konferenci transferu znalostí a technologií, kterou organizuje Biologické centrum AV ČR. Obě konference jsou zaměřeny na problematiku Spin-off, konají se ve stejných prostorách a časově na sebe navazují.


Průběh 8. Národní konference transferu bude přizpůsoben aktuálním epidemiologickým opatřením. I v méně příznivých podmínkách se s Vámi v Českých Budějovicích rádi uvidíme - přístup do konferenčních místností, kde bude probíhat konkrétní program, bude umožněn panelistům, ostatní budou moci sledovat bloky ve vedlejších místnostech on-line.

Networkingová část konference je koncipována tak, aby byla dodržena všechna nařízení a lidé se mohli fyzicky potkávat. V plánu je v rámci konference možnost exkurzí do Budějovického pivovaru BUDVAR, univerzitního pivovaru nebo do výzkumných prostor Biologického centra AV ČR. Dle počtu zájemců bude jejich čas upřesněn.


REGISTRACE NA 8. NÁRODNÍ KONFERENCI

 

Program 8. národní konference transferu:

 

Čtvrtek 3. 6. 2021

17:00 Registrace pro účastníky na místě

17:15 Zahájení prvního dne konference (Aleš Vlk)

17:30-18:30 Zasedání spolku Transfera.cz (na místě, vítáni jsou všichni účastníci konference)

19:00 Networking ve venkovních prostorách (poplatek 1000 Kč, hrazeno na místě nebo po domluvě)

 

Pátek 4. 6. 2021

moderuje Aleš Vlk

9:00 Zahájení 2. dne konference

9:05 Společný projekt členů spolku Transfera.cz - představení záměru (MŠMT CRP-TT)

9:30 Akademické spin-off společnosti z pohledu práva - panelová diskuze (Právní pracovní skupina spolku Transfera.cz)

11:00 Proof of Concept: nástroj pro vznik spin-off - panelová diskuze (PoC pracovní skupina spolku Transfera.cz)

12:30 Klíčové výstupy pracovních skupin Databáze, TTDay a PR a marketingu

13:00 Výstupy z konference, závěr

13:15 Oběd

 

Účast na druhém dni bez poplatku.

 

Kongresový Hotel Clarion, ve kterém se konference uskuteční, poskytuje účastníkům slevu na ubytování, při rezervování pokoje stačí do poznámky uvést heslo "konference transferu".


V případě dotazů a doplnění informací můžete kontaktovat tajemnici spolku Transfera.cz Janu Joklovou Kaňovu, joklova@vutbr.cz.