Transfera.CZ

je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

stanovy nabídka technologií

Aktuality

16 září 2020

Collaborations for the Future: Konference podpořila prostředí inovací Česka, Nizozemska a Německa

Konkrétní příběhy akademických spin-off firem z ČR, Německa a Nizozemska byly hlavním tématem setkání konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“, která proběhla 15. 10. v Černínském paláci v Praze. Šlo o první událost z připravované série Collaborations for the Future, která má ambici řešením konkrétních dílčích témat přispět ke zlepšení prostředí a výměně zkušeností a kontaktů pro akademické inovace v ČR.

11 září 2020

From Science into Practice: registrace pro online účast stále běží

Výzkumné a inovační ekosystémy se v různých zemích liší podle jejich tradic, zavedených pravidel, správních rámců atd. Existuje však velká zásoba praktických zkušeností a osvědčených postupů, které lze využít a sdílet ve prospěch všech.

9 září 2020

Výzva k zasílání projektů pro zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest vypisuje spolek Transfera výzvu cílenou na vaše projekty, které jsou v konečné či pokročilejší fázi, rozhodli jste se je skutečně a reálně rozvíjet nebo jinak zhodnotit (prodej licence aj.), popř. potřebujete vhodného mentora.

8 září 2020

Poptávka po zajištění kurzu na téma „Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany“

<p>V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251) poptává Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR <u>vyškolení celkem 20 osob v problematice ekonomické otázky mezisektorové spolupráce a patentové ochrany</u>. Zajímová oblast je především oceňování duševního vlastnictví. Celková délka poptávaného školení je 6 hodin. <u>Návrh konkrétní náplně školení prosím specifikujte ve svých nabídkách.</u> Školení proběhne v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, Praha 8. V přípa...