Aktuality

14 března 2019

Transferu nadále povede předsedkyně Eva Janouškovcová

Jednomyslně se shodli členové staronového představenstva, když na včerejším jednání zvolili předsedkyní spolku Evu Janouškovcou z CTT Masarykovy univerzity. Ta Transferu vedla i v minulém funkčním období a na post předsedy spolku byla jedinou kandidátkou.


V tajné volbě členové představenstva zvolili ze svého středu i dva místopředsedy, a to Martina Dudu z VŠB-TUO a Růženu Štemberkovou z KTT JČU. Všichni členové představenstva se budou v činnosti pro spolek i nadále věnovat svým prioritním oblastem:

  • Martin Duda (VŠB TUO) – dotační a národní politiky
  • Martin Fusek (IOCBTech) – odborné konzultace
  • Eva Janouškovcová (MUNI) - koordinace činností spolku i představenstva
  • Hana Kosová (UK) – zahraniční spolupráce
  • Petr Kubečka (VTP UP) – spolupráce univerzit a průmyslu
  • Ivo Stanček (ČVUT) – marketing spolku
  • Růžena Štemberková – JČU - zahraniční spolupráce a dotační příležitosti (zejména přeshraniční spolupráce)