Aktuality

11 března 2019

KTT JU se prezentovala na Veletrhu dotačních a inovačních příležitostí

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity se ve středu 6. března zúčastnila 3. ročníku Veletrhu dotačních a inovačních příležitostí. V rámci veletrhu měli účastníci jedinečnou příležitost získat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných dotačních zdrojů v České republice.


Novinkou oproti dvěma předchozím ročníkům byla i přítomnost zástupců vysokých škol a výzkumných organizací, kteří byli připraveni konzultovat možnosti vzájemné spolupráce. Na veletrhu se v tento den představilo celkem 35 organizací, všechny průběžně po celé dopoledne konzultovali se zástupci firem, kterých se ten den na akci vystřídalo na osm desítek.

Zástupkyně Jihočeské univerzity na veletrhu představily činnost Kanceláře transferu technologií a nabídku spolupráce, kancelář se zapojila i do přednášek, které jako doprovodný program probíhaly vedle samotných konzultací a byly zaměřeny na ukázku příkladů dobré praxe spolupráce inovačních institucí s podnikatelskou sférou.