Služby

Transfera.cz nabízí

 

  • konzultace a poradenství v oblasti transferu technologií a znalostí, duševního vlastnictví, Proof of Concept aktivitách, postupování výsledků směrem k aplikační sféře apod.
  • poradenství při plánování a realizaci vědecko-výzkumných projektů s důrazem na aplikační výstupy, uplatnění výsledků projektů v praxi, při případné ochraně VaV výstupů a obecně při spolupráci s aplikační sférou
  • rekrutování případných hodnotitelů projektů v předmětné oblasti
  • konzultace a poradenství v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce (prostřednictvím naší networkingové sítě a mezinárodní sítě pracovišť transferu technologií)