Přístroj a sada pro detekci intoxikace metanolem

Popis technologie

Název technologie: Přístroj a sada pro detekci intoxikace metanolem
Motivace: V současné době není na trhu dostupný přenosný přístroj, který by byl schopen během několika minut stanovit koncentrace metanolu a jeho metabolitů (kyseliny mravenčí) ve vzorcích krve, krevního séra nebo krevní plasmy za účelem zjištění intoxikace organismu po požití metanolu. Laboratorní metody používané v toxikologických laboratořích jako plynová chromatografie nebo spektrofotometrie jsou vázány na specializovanou laboratoř, vyškolený personál, jsou nákladné a nelze je provést v terénu.
Popis: Technickým řešením je přístroj pro stanovení metanolu a kyseliny mravenčí ve vzorcích krevního séra, krevní plasmy, dalších tělních tekutin a alkoholických nápojů za účelem zjištění intoxikace organismu po požití metanolu. Přístroj je možno vyrobit v přenosném provedení. Řešení také zahrnuje sady činidel vhodné pro použití s uvedeným přístrojem.

Intoxikace metanolem patří ke vzácným, ale velmi nebezpečným otravám. Rychlá analýza a identifikace toxické chemické látky v tělních tekutinách během akutní otravy je naprosto klíčová, jelikož umožňuje podat případné účinné antidotum a následně zahájit efektivní terapii. U intoxikace metanolem může být v organismu přítomen jak požitý metanol, tak jeho metabolit vysoce toxická kyselina mravenčí. V současné době neexistuje přenosný analytický přístroj, který by byl schopen rychle stanovit zároveň obsah metanolu a kyseliny mravenčí v krevní plasmě, případně jiných tělních tekutinách. Stanovení hladiny metanolu nebo kyseliny mravenčí v krvi se provádí pomocí plynové chromatografie ve specializovaných toxikologických laboratořích, převážně větších nemocnic, což představuje další časovou prodlevu.

Předmětem předkládaného technického řešení je přenosný analytický přístroj pro stanovení koncentrace metanolu a kyseliny mravenčí ve vzorku, například v krevním séru, krevní plasmě, případně v dalších tělních tekutinách, nebo stanovení koncentrace metanolu v alkoholických nápojích.
Přístroj umožňuje měření reakční směsi přímým měřením optických vlastností vzniklých produktů, kdy se naměřený signál přímo vyhodnocuje (výsledek se pak může zobrazit například na LCD displeji, indikační LED) nebo předává vyhodnocovacímu přístroji, např. notebooku. Přístroj lze dále upravit přidáním mikrokontroleru, který obsahuje např. nastavitelné LED pro indikaci úrovně signálu a signalizaci závažnosti intoxikace v závislosti na koncentraci toxických látek ve vzorku tělní tekutiny. Díky jasně zobrazenému výsledku může přístroj obsluhovat i laik, odpadá tak potřeba speciálně vyškoleného personálu v laboratořích.

Výhodou přístroje je tak rychlé stanovení přesné koncentrace těchto látek a jeho plná přenositelnost, neboť může být napájen běžnými AA bateriemi, což umožňuje s ním pracovat v terénu, tedy mimo specializovanou laboratoř (u pacienta, ve voze rychlé záchranné služby apod.) Výsledek koncentrace obou analytů je znám do 10 minut.
Komerční využití: Hlavní smysl přístroje je okamžité stanovení metanolu a kyseliny mravenčí (jeho metabolitu) při podezření na otravu metanolem, bez nutnosti transportu vzorku krve do toxikologické laboratoře a čekací doby na výsledek. Přístroj umožní rutinní stanovení koncentrace těchto látek v krvi pacienta odebrané v terénu (např. po příjezdu rychlé záchranné služby) během několika minut. Rychlá analýza a identifikace toxické chemické látky v tělních tekutinách během akutní otravy je naprosto klíčová, jelikož umožňuje podat případné účinné antidotum a následně zahájit efektivní terapii. Vzhledem k tomu, že metoda nevyžaduje specializovanou laboratoř ani speciálně vyškolenou obsluhu, je ve výsledné fázi mnohem rychlejší, levnější a efektivnější než stávající metody.

Zařízení je vhodné především pro záchranné složky, policii nebo útulky pro bezdomovce, případně všude tam, kde je nutné rychle zjistit, zda nedošlo k otravě metanolem.
Status IP ochrany: Užitný vzor v ČR
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Newsletter INTERFACE 1/2017: http://www.ctt.muni.cz/media/3527644/interface_01_17_web.pdf
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Klíčová slova: detekce intoxikace kyselina mravenčí metanol otrava
Kategorie: Lékařské přístroje Diagnostika Chemie
Vlastník technologie:
Instituce: Masarykova univerzita
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)