Vysoké učení technické v Brně,
Oddělení transferu technologií

Základní informace

Oddělení transferu technologií VUT v Brně, založené v roce 2002, hraje důležitou roli v přenosu poznatků z univerzity do praxe. Hlavní aktivity OTT se týkají následujících oblastí:

  • Podpora spolupráce firem a pracovišť VUT v Brně – tradiční aktivitou OTT je podpora spolupráce s podniky formou smluvního výzkumu či společné účasti v nejrůznějších grantových projektech domácích i mezinárodních. U nových kontaktů hraje OTT roli prvního kontaktního místa na VUT v Brně, které po předběžné analýze požadavků partnera vyhledá a doporučí vhodný tým na vybrané fakultě, kde se spolupráce realizuje.
  • Komercializace výsledků VaV a jejich marketing – OTT hraje klíčovou roli při posuzování poznatků a technologií vzniklých na VUT v Brně z pohledu jejich praktického uplatnění a možností komercializace.
  • Ochrana duševního vlastnictví VUT v Brně.

Vysoké učení technické v Brně je jedinou komplexní technickou univerzitou v jihomoravském regionu a významnou vysokoškolskou institucí střední Evropy s 22 000 studenty a 1 300 akademickými a vědeckými pracovníky. Vedle vzdělávání v akreditovaných oborech a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti hraje stále větší roli transfer unikátních poznatků a technologií směrem k podnikatelské sféře s cílem jejich komercializace a praktického uplatnění. Výhodou školy je velice široký odborný záběr. Na 8 fakultách jsou vyučovány téměř všechny inženýrské technické obory (stavební inženýrství, strojní inženýrství včetně letectví, elektrotechnika a komunikační technologie, informační technologie, chemické inženýrství) i vybrané obory umělecké (např. průmyslový design).

Administrativní informace

Celé jméno: Oddělení transferu technologií
Součást instituce: Vysoké učení technické v Brně
Kontaktní adresa: Antonínská 548/1
601 90 Brno
Web: www.spolupracesvut.cz
Členem Transfery od roku: 2014