Transfera.CZ

je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

stanovy přehled technologií

Aktuality

18 září 2018

Vědecké informace v zájmu podvodníků

Chránit duševní vlastnictví univerzity lze různě. Kromě průmyslově-právní ochrany třeba i zodpovědným chováním na internetu. Jak se bránit tzv. phishingu, jehož cílem mohou být i výzkumná data, nepublikované výsledky či know-how výzkumných skupin, radí odborníci z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

18 září 2018

Se správou duševního vlastnictví pomůže software

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích si prostřednictvím Kanceláře transferu technologií nechala vyvinout nový software pro komplexní správu duševního vlastnictví.

10 září 2018

Jihočeská univerzita spolupracuje s Hello Tomorrow

Jihočeská univerzita uzavřela prostřednictvím své Kanceláře transferu technologií Memorandum o porozumění se společností Hello Tomorrow, která je neziskovou iniciativou působící ve Francii. Hello Tomorrow má za cíl propojovat sílu nových technologií a urychlit tak jejich přenos z laboratoří na trh.

10 září 2018

Portál Vědavýzkum.cz slaví druhé narozeniny

Už dva roky funguje v Česku nezávislý portál Vědavýzkum.cz. Jeho cílem je s cílem shromažďovat informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací na jednom místě a podporovat nezávislou diskusi o vědní politice a souvisejících tématech. Spolek Transfera.cz je už od založení portálu partnerem rubriky Transfer znalostí a spolupráce.