Aktuality

18 dubna 2021

Výzva EIT cílí na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahájil novou pilotní iniciativu na posílení inovační kapacity vysokých škol. Iniciativa HEI: Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání si klade za cíl uvolnit plný inovační potenciál vysokých škol zvýšením jejich podnikatelské a inovační kapacity a jejich integrací do celoevropského inovačního ekosystému. Pilotní výzva k předkládání návrhů vyzývá evropské instituce vysokoškolského vzdělávání, aby vypracovaly akční plány pro celou instituci, které zlepší jejich podnikatelskou a inovační kapacitu na všech institucionálních úrovních. Další podrobnosti naleznete zde.