Aktuality

31 října 2018

Úspěšný seminář o aktuálních inovacích v zemědělství

Kancelář transferu technologií JČU pořádala 25. října ve spolupráci s pasovskou univerzitou seminář na téma „Potravinářské normy v České republice a Německu, aktuální inovace v zemědělství“. Semináře se zúčastnilo hned několik zástupců z komerční sféry.


V úvodu semináře vystoupila ředitelka Agrární komory Ing. Hana Šťastná, která přítomné seznámila s projektem Chutná hezky.Jihočesky a s dalšími aktivitami Agrární komory. Neméně zajímavé bylo i vystoupení Ing. Magdy Jansové ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které se týkalo označování potravin a s tím souvisejících norem a nařízení v EU. Za německou stranu vystoupila dr. Elisabeth Gottwald s tématem Zásobování a dovoz potravinářských výrobků do Německa a v samotném závěru zástupci Zemědělské fakulty dr. Pavel Smetana a dr. Dana Jirotková prezentovali inovace v oblasti potravinářství na Jihočeské univerzitě.

Seminář byl realizován v rámci projektu č. 48 Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.