Aktuality

31 ledna 2019

Transfera vykročila do dalšího období s osvědčeným představenstvem

Členové spolku Transfera.cz se sešli 30. ledna 2019 na každoroční členské schůzi. Kromě schválení zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zprávy byla schůze výjimečná: po první čtyřletém funkčním období na ní delegáti volili členy představenstva na další čtyři roky.


Vůli pokračovat ve vedení spolku vyjádřili svojí kandidaturou všichni členové předcházejícího představenstva a všichni byli přítomnými delegáty také zvoleni. Spolek v novém funkčním období povede představenstvo v osvědčeném složení:

  • Martin Duda – VŠB TU
  • Martin Fusek – IOCBTech
  • Eva Janouškovcová – MUNI
  • Hana Kosová – UK
  • Petr Kubečka – VTP UP
  • Ivo Stanček – ČVUT
  • Růžena Štemberková – JČU

Eva Janouškovcová poděkovala jménem představenstva přítomným delegátům za projevenou důvěru. Staronové vedení se na nejbližším jednání v souladu se stanovami dohodne na obsazení pozice předsedy spolku a místopředsedů.