Aktuality

9 dubna 2018

Seminář "GDPR a Kybernetická bezpečnost"

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity uspořádala  na sklonku března akci na téma „GDPR a kybernetická bezpečnost“. Seminář byl uspořádán v návaznosti na nařízení legislativy EU, které má vstoupit v platnost v květnu 2018, a kolem něhož je ještě stále mnoho otazníků, což potvrdil nebývalý zájem firem o toto téma: na semináři se sešlo cca 40 zástupců z řad malých a středních podniků.


Kancelář transferu technologií plánuje zorganizovat na téma GDPR opakovaně seminář na podzim letošního roku, tedy s jistým odstupem po implementaci této tematiky v praxi. Dle dotazníkového šetření mezi návštěvníky proběhlé akce by byl zájem o seminář vztažený na řešení konkrétních příkladů, které praxe přináší.

Seminář byl realizován v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Budování expertních kapacit – transfer technologií.