Aktuality

21 ledna 2019

Prague-Weizmann School on Drug Discovery

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Weizmann Institute of Science zvou na letní školu na téma "Advances in Drug Discovery 2019." Akce se koná 2. - 6. 9. 2019 v Praze, podrobnosti naleznete na webu praguesummerschool.cz.