Aktuality

18 prosince 2018

PF 2019


Jak si spolek Transfera.cz vedl v roce 2018? 

 • spolek pod názvem Transfera.cz funguje už 4 roky
 • aktuálně má 8 řádných členů, 30 přidružených a 2 čestné
 • spolek pro své členy letos zorganizoval 4 odborné semináře týkající se problematiky TT, kterých se zúčastnilo celkem 65 osob, 53 z tohoto čísla byli členové spolku
 • Transfera spolupořádala již národní konferenci TT v Plzni s cca 130 návštěvníky
 • v roce 2018 zasedalo představenstvo spolku celkem 10x, jednání jsou otevřena
  i členské základně
 • pod hlavičkou spolku fungovalo 5 pracovních skupin (OP VVV, vzdělávací aktivity, spolupráce s MPO, právní problematika, databáze projektů)
 • členové spolku obdrželi v letošním roce 7 čísel newsletteru TransferaInfo, v nichž se mohli dočíst novinky z dění ve spolku i problematiky TT
 • spolek udržuje aktivní spolupráci se 3 ministerstvy a 4 institucemi (TA ČR, ÚPV, CzechInvest, portál Vědavýzkum.cz)
 • díky spolupráci s CzechInvestem mohli členové využít 4 volné vstupy do partneringu na 2 zahraničních konferencích v oblasti Life Sciences
 • cz je zapojena do 3 mezinárodních sítí (ASTP-Proton, ITTN, ERDV), zástupci představenstva spolku se aktivně účastní mezinárodních jednání
 • na podzim 2018 se konala už mise zástupců TT pracovišť do Izraele, kterou zaštítila i Transfera; spolek udržuje aktivní kontakt s tamní vědeckou diplomatkou
  a aktivně působí i v navazování další spolupráce prostřednictvím velvyslanectví aj.
 • vznikla databáze projektů pro účely společného marketingu směrem k investorům (v českém a anglickém jazyce), která aktuálně obsahuje 18 nabídek
 • spolek se pravidelně prezentuje ve všech 4 číslech časopisu Inovační podnikání
 • na webové stránky spolku mohou členové zasílat své aktuality ke zveřejnění, letos bylo zveřejněno celkem 60 příspěvků
 • 4 členové společně vystavovali pod hlavičkou Transfery na mezinárodní výstavě technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena v Třinci
 • v květnu 2018 byla zapsána národní ochranná známka Transfera.cz